Мэдээ, мэдээлэл

“ШАРИЛЖГҮЙ УЛААНБААТАР-3” аяны хүрээнд шарилж, халгай, хөл газрын ургамлыг цэвэрлэлээ.

“ШАРИЛЖГҮЙ УЛААНБААТАР-3” аяны хүрээнд шарилж, халгай, хөл газрын ургамлыг цэвэрлэлээ.

Хар тамхи мансууралтай тэмцэх дэлхийн өдөрт зориулсан сургалт, эрүүл мэндийн үзлэг зохион байгуулсан.

Хар тамхи мансууралтай тэмцэх дэлхийн өдөр угтсан сургалт, эрүүл мэндийн үзлэг зохион байгуулсан.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны 10 жилийн ойг угтсан арга хэмжээнд иргэдээ бүрэн хамруулсан

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны 10-н жилийн ойн арга хэмжээнд иргэдээ хамруулсан.

Зураг, цомог

“ШАРИЛЖГҮЙ УЛААНБААТАР-3” аяны хүрээнд шарилж, халгай, хөл газрын ургамлыг цэвэрлэлээ.

Хар тамхи мансууралтай тэмцэх дэлхийн өдөрт зориулсан сургалт, эрүүл мэндийн үзлэг зохион байгуулсан.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны 10 жилийн ойг угтсан арга хэмжээнд иргэдээ бүрэн хамруулсан

Иргэдийн спортын хэсгийн тэмцээн зохион байгуулсан.

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт

Видео мэдээ