Менингоккокт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалтыг 27-р цэцэрлэгийн багш ажилчидад зохион байгуулж явууллаа.
Менингоккокт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 27-р цэцэрлэгийн багш ажилчидад зохион байгуулж явуулсан.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт