" BLUE SKY CASHMERE " ХХК-ны ажилтан албан хаагчидад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай, Зөрчлийн тухай, Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх тухай, Хүүхэд хамгаалал, Тамхины тухай, Халамжийн тухай хуулиудаар сургалт зохион байгуулсан.
" BLUE SKY CASHMERE " ХХК-ны ажилтан албан хаагчидад ГХУС-х, ГБХТТХ, Тамхины тухай, Зөрчлийн тухай, Хүүхэд хамгаалал, Халамжийн тухай хуулиудаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 70 гаруй ажилтан албан хаагчид оролцлоо. Сургалтыг хорооны Засаг дарга Э.Батмөнх, Нийгмийн ажилтан Д.Одонтуул, Цагдаагийн хэсгийн байцаагч Б.Ган-Эрдэнэ нар явууллаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт