Зорилтод өрхийн иргэдэд тусламжийн хувцас олгож дэмжлэг үзүүлсэн
Зорилтод өрхийн иргэдэд тусламжийн хувцас олгож дэмжлэг үзүүллээ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт