Хүүхэд Залуучууд болон иргэдэд Хар тамхины хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, өдөрлөгийг Өрхийн эмнэлэгтэй хамтран зохион байгуулсан.
Хүүхэд, Залуучууд иргэдэд Хар тамхины хор уршиг түүнээс урьдчилан сэргийлэх сургалтанд сууж, өдөрлөг Өрхийн эмнэлэгтэй хамтран Алдарын талбайд зохион байгуулан явууллаа. Боршур танилцуулага тарааж сурталчилсан.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт