" Хишиг өдөр " сэдэвт ахмадуудын өдөрлөг зохион байгуулсан
" Хишиг өдөр " сэдэвт ахмадуудын өдөрлөг зохион байгуулж, ахмад настан Мэй Мэйгуан хөдөлмөр алдрыг тэмдэглэсэн.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт