Байшингаа дулаалцгаая

Тус хороо нь 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-20-ны өдрүүдэд “Байшингаа дулаалья” танилцуулгыг хорооны фэйсбүүк хаяг болон зарын самбарт тавин, иргэдэд хэсгийн ахлагч нар танилцуулан 500 ширхэгийг тараан ажиллаа.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт