Зорилтод өрхийн 30 иргэнд өрхийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Тус хорооны Зорилтод өрхийн 30 иргэнд өрхийн сургалтыг зохион байгуулж, заавар зөвлөгөө өгч, мэдээллээр хангаж ажиллаа. Сургалтыг дүүргийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний хэлтсийн зааланд хийсэн. Сургалтыг мэргэжилтэн Г.Буянхүү явууллаа.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт