Хүүхдүүдэд тусламж дэмжлэг үзүүллээ.

Тус хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Сайн хөрс таригч ТББ-тай хамтран 6-14 насны хүүхдүүдэд тусламж үзүүллээ.Арга хэмжээнд  6-14 насны нийт 20 хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 10 хүүхэд хамрагдсан.

 

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт