Хүүхдийн баярын арга хэмжээг хорооны хэмжээнд зохион байгуулсан.
Хүүхдийн баярын арга хэмжээг угтаж хүүхдүүдийн дунд Даам, Буухиа, Аха тэмцээн зохион байгуулж хүүхдүүдийг шагнаж урамшуулах, урлагийн тоглолт үзүүлж нийт 650 хүүхэд хамруулсан.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт