Нийтийн эзэмшлийн талбайд Эко бүлэг ажиллаа.

Эко бүлэг нь нийт 7.3 га талбайн шарилж цэвэрлэгээг 7 сарын  23-25 өдрүүдэд хийлээ.

Цэвэрлэгээр 2 машин хог ачууллаа.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт