Дундголын цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцлоо.
Жил бүр зохион байгууллагддаг Голын ай сав цэвэрлэх аянд тус хороо нь Дундголыг 5 төрийн байгууллагуудын хамт цэвэрлэн идэвхитэй оролцлоо.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт