Дээлтэй Монгол наадамд Монголын өв соёл, уламжлалыг харуулсан байдлаар иргэдээ зохион байгуулж оролцлоо
Дээлтэй Монгол нааөдамд Монголын өв соёл уламжлалыг харуулсан байдлаар иргэдээ зохион байгуулж оролцлоо
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт