2018 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлага эхэллээ

Хан-Уул дүүргийн цэрэг татлагын штаб 2018 оны аравдугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд Ерөнхий боловсролын 34 дүгээр сургуулийн байранд явагдана.

#Зарлан дуудах мэдэгдэл авсан ИРГЭН ТА заагдсан хугацаанд цэрэг татлагын байранд ирэхдээ дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ. Үүнд:
#Цахим үнэмлэх
#Цэргийн үүрэгтний #үнэмлэх
#3х4-ийн хэмжээний #зураг 2ш
#Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
#Нийгмийн даатгалын #дэвтэр

Их дээд сургуульд суралцагч оюутнууд
#Сургуулийн тодорхойлолт
- Сургалтын #төлбөр төлсөн баримт
- Оюутны #үнэмлэх
- Мэргэжил эзэмшсэн бол мэргэжлийн үнэмлэхийг бүрдүүлж ирнэ үү.

Хан-Уул дүүргийн цэргийн насны иргэн та Монгол Улсын Үндсэн хуулийн дагуу #иргэний цэргийн #үүргээ #биелүүлэн идэвхтэй оролцохыг #уриалж байна.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт