27-р цэцэрлэгийн эцэг, эхчүүдэд гэдэсний халдварт өвчин, менингококкт халдвараас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулж, гарын авлага тараасан.
27-р цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдэд гэдэсний халдварт өвчин, менингококкт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтуудыг зохион байгуулж, гарын авлага тарааж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт