Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх аяны хүрээнд Алтан шонхор цом аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар аялуулж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж ажилласан.
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх аяны Алтан шонхор цом хорооны аж ахуйн нэгж байгууллагуудад аялуулж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж ажилласан.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт