АХМАДЫН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Хорооны ахмадын дунд “Ахмадын өдөрлөг”-ийг улирал бүр хорооны иргэний танхимд 3 удаа  зохион байгуулж 120 гаруй ахмадыг хамрууллаа.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт