" Охид Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн хажуугаар дуугүй өнгөрөхгүй, хэзээ ч хүчирхийлэл үйлдэхгүй " аянд бид нэгдэж байна
" Охид, Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн хажуугаар дуугүй өнгөрөхгүй, хэзээ ч хүчирхийлэл үйлдэхгүй " гэдгээ амлаж байна аянд бид нэгдэж байна. Сурталчилгааг хорооны хэмжээнд зохион байгуулсан
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт