Эрүүл мэндийн өдөрлөг амжилттай явагдлаа.
Хорооны Залуучуудын бүлгээс санаачлан зохион байгуулсан Эрүүл мэндийн өдөрлөг амжилттай явагдлаа. Залуучууддаа цаашдын ажилд нь амжилт хүсэе.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт