Хорооны зургийн дугуйлангийн сурагч хүүхдүүд хичээлийн жилийн эцсийн тайлангаа тавьж, сурч мэдсэн бүтээлээрээ зургийн үзэсгэлэн гаргах ажил амжилттай зохион байгуулагдлаа
Хорооны зургийн дугуйлангийн сурагч, хүүхдүүд хичээлийн жилийн эцсийн тайлан тавих, сурч мэдсэн бүтээлээрээ зургийн үзэсгэлэн гаргах ажил амжилттай зохион байгуулагдлаа
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт