75- сургуулийн өргөтгөлийн явц
75- сургуулийн өргөтгөлийн явц8 сарын байдлаар суурийн цутгалт хийгдэж байгаа ба 2020 оны хичээлийн жилд орох ажлын төлөвлөгөөтэй  байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт