Автозамын эвдрэлийг засах ажлын хүрээнд
Автозамын эвдрэлийг  засах ажлын хүрээнд Нийслэлийн автозамын газар ЧӨЧ гудамжны автозам, дүүргийн ТҮТ нь Үйлдвэрийн цагаан хаалганаас Орчлон хотхон хүртэлх автозамыг нөхөн засварласан. 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт