20,28,29-р байрны хүүхдийн тоглоомын талбайн явган замыг шинэчиллээ.
Нийслэлийн хөрөнгөөр 20,28,29-р байрны хүүхдийн тоглоомын талбайн явган замыг шинэчилж, 21-р байранд байрлах шүдний эмнэлэг явган зам шинээр хийлээ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт