ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛИЛТИЙГ ИРГЭДИЙН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

Монгол Улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай” хуулийн 26 дугаар зүйл, Дүүргийн засаг даргын 2019 оны А/98 дугаар захирамжийг үндэслэн тус хороо нь гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилтын мэдэгдлийг нийт 27 байрны 1164  өрхөд 2019 оны 04 сарын 19-23-ны өдрүүдэд тараан нэмэлтээр аван 200 мэдэгдэл авсан.

Ажилчны алдар талбайд - 794 хүн

75-р сургуулийн талбайд – 856 хүн

Нийт  1650 иргэн бүртгүүлэн 90 орчим хувьтай идэвхитэй оролцлоо.

Зохион байгуулах 2 ажлын хэсэгт хорооны ажлын албанаас 16, улсын бүртгэгч 2, онцгой комиссын гишүүд 8, цагдаагийн хэсгээс 8, Тэрмэстий өрхийн эмнэлэгээс 8, 12 дугаар хорооны Био өрхийн эмнэлэгээс 8   нийт 50 албан хаагч идэвхи санаачилгатай ажиллаа.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт