Дэлхийн гэр бүлийн өдрийг угтаж Шинээр гэр бүл болсон залуу хосын гэрлэлтийг батлах, Шинэ төрсөн хүүхдийн төрсний гэрчилгээ олгох арга хэмжээг хорооны Иргэний ьанхимд зохион байгуулсан.
Дэлхийн гэр бүлийн өдөрийг угтаж Шинээр гэр бүл болсон залуу гэр бүлийн гэрлэлт батлах, Шинээр төрсөн хүүхдийн төрсний гэрчилгээ олгох ажлыг хорооны Иргэний танхимд зохион байгуулдсан.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт