Хар тамхи мансууралтай тэмцэх дэлхийн өдөрт зориулсан сургалт, эрүүл мэндийн үзлэг зохион байгуулсан.
Хар тамхи мансууралтай тэмцэх  дэлхийн өдөрийг угтсан сургалтанд хэсгийн ахлагч нарын хамт оролцсон. Эрүүл мэндийн үзлэгийг төвийн бүсийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд хамтран зохион байгууллаа
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт