Хорооны хэсгийн байцаагчийн техникийн асуудлыг шийдлээ.
Хорооныхоо иргэдийн аюулгүй байдлын төлөө ажиллаж байгаа цагдаагийн хэсгийн байцаагчтай  техникийн асуудлыг бага боловч шийдлээ.Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт