Мод тайралт хийгдэж дууслаа.

1.    Иргэдийн хүсэлтийн дагуу хорооны  хэмжээнд тохижилт үйлчилгээний төвтэй хамтран мод тайралтын ажлыг зохион байгуулж дууслаа.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт