ХУД-ийн Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 2017 оны Тайлангийн хуралд хорооны Засаг дарга, нийгмийн ажилтан, хэсгийн байцаагч, цагдаа, хэсгийн ахлагчид, СӨХ-ын захирал, иргэд, оршин суугчид оролцлоо.
ХУД-ийн Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 2017 оны тайлангийн хуралд хорооны Засаг дарга, нийгмийн ажилтан, хэсгийн байцаагч, цагдаа, хэсгийн ахлагчид, СӨХ-ын Захиралууд, иргэд, оргин суугчид нийт 50 хүн оролцлоо.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт