"ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЭХ ҮҮСВЭР ДЭЭР НЬ БУУРУУЛЖ, АНГИЛАН ЯЛГАЛТЫГ ХЭВШҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ"
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны захиалгаар "ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЭХ ҮҮСВЭР ДЭЭР НЬ БУУРУУЛЖ, АНГИЛАН ЯЛГАЛТЫГ ХЭВШҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ" ХУД-н 1,2,3-р хороонд 2017 оны 7-р сараас эхлэн хэрэгжиж байна. Төслийн гүйцэтгэгчээр Эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн ажиллаж байгаа бол ХУД-х ЗДТГ нь идэвхитэй дэмжин ХУД-н нутаг дэвсгэрт байгаа төрийн захиргааны харьяа байгууллагууддаа хог хаягдлаа ангилан ялгах захирамжийг гаргаад байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт