Үүсмэл хогийн цэгийг устгалаа.
Тус хорооны Сорхон ххк болон Тод зүүм авто угаалгын газрын дунд байрлах үүсмэл хогийн цэгийг ХУД-2 хороо болон Тохижилт үйлчилгээний төв хамтран устгалаа. Цаашид ААНБ хогийн цэгээ эзэмшил хашаан дотроо байрлуулна уу.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт