Ахуйн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт хийлээ.
2018.01.22 нд ОСОЛ ГЭМТЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ "МИНИЙ ГЭР АЮУЛГҮЙ ОРЧИН" САРЫН АЯНы хүрээнд хорооныхоо 26 иргэнд их эмч Х.Нямдаваа,ЭМНА Б.Үрлээ нар Осол гэмтэлд үзүүлэх анхан шатны тусламж болон ахуйн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт хийлээ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт