Өртөөлчилсөн сургалт зохион байгуулагдлаа.
"Уур амьсгалын өөрчлөлт, хог хаягдлыг бууруулах, цэнхэр алтны ухаалаг хэрэглээ" өртөөчилсөн сургалтыг 2018.04.09-нд Насан туршийн боловсролын төвийн багш нар заан хорооны 15 иргэн хамрагдлаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт