Өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд Шилжилтийн насны сургалтыг 75-р сургуулийн өмвөр үеийн сурагч, хүүхдүүдэд зохион байгуулж явууллаа
Өсвөр насны хүүхдүүдэд Шилжилтийн насны талаарх сургалтыг 75-р сургуулийн сурагч, хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулан явуулсан.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт