сайн дурын үйл ажиллагаа
Хорооны нийт албан хаагчид ” Ажилчны алдар”- ын хөшөөг цэвэрлэн угааж , 35 а,б байрны гадаах хогийг цэвэрлэн ажиллалаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт