Ажлын байран дахь эерэг харилцаа түүнд нөлөөлөх соронзон долгион сургалтыг Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран зохион байгуулсан
Ажлын байран дахь эерэг харилцаа түүнд нөлөөлөх соронзон долгион сургалтыг Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газаотай хамтран иргэдэд зохион байгуулсан
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт