Хороо, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хамтын ажиллагааны зөвөлөлдөх уулзалт, зөвөлөгөөн зохион байгуулав.
Хороо, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хамтын ажиллагааны хүрээнд иргэдэд эрүүл мэндийн болон төрийн үйлчилгээг хүргэхэд ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зөвөлөгөөн уулзалтыг 2018 оны 01-р сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа. Зөвөлөгөөнийг хорооны Иргэний танхимд зохион байгуулж явууллаа. Зөвөлөгөөнд хорооны албан хаагчид, цагдаагийн ажилтан, хэсгийн ахлагчид, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагч нар оролцож санал бодолоо хуваалцлаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт